OFERTA

Każdy projekt zaczyna się od rozmowy o potrzebach klienta i określeniu zakresu prac. Zakres obowiązków zawsze zostaje ustalany indywidualnie, w zależności od potrzeby klienta – może to być projekt całego wnętrza, ale też pojedynczych pomieszczeń lub jedynie aranżacja czy konsultacja z poleceniem sklepów i propozycja rozwiązań.
Przed przystąpieniem do projektowania wykonywana jest inwentaryzacja wnętrza.
Do każdego etapu przechodzimy po omówieniu i akceptacji prac.
Kompleksowy projekt składa się ze wszystkich niżej opisanych etapów.

ETAP KONCEPCYJNY
To połączenie wytycznych od klienta oraz mojej propozycji. Przedstawiony za pomocą rysunków – dwóch lub trzech propozycji układu funkcjonalnego pomieszczeń. Kolejnym etapem jest omówienie rysunków i wybór najbardziej odpowiedniego rozwiązania.
Na tym etapie również sporządzany jest moodboard – graficzna propozycja estetyki projektowanego wnętrza.

WIZUALIZACJE
Po omówieniu i zaakceptowaniu układu funkcjonalnego oraz stylistyki wnętrza przechodzimy do etapu modelowania pomieszczeń i wizualizacji. Dwa – trzy widoki na jedno pomieszczenie.

RYSUNKI TECHNICZNE
Rysunki branżowe potrzebne dla prac remontowych :
– inwentaryzacja wnętrza,
– aranżacja,
– plan wyburzeń ścian,
– układ nowych ścian,
– hydraulika,
– elektryka,
– rzut podłóg,
– ewentualny rzut sufitów podwieszanych,
– rysunki stolarki na zamówienie,
– widoki łazienki.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Do projektu załączona jest lista wyposażenia, oświetlenia i materiałów wykończeniowych z poleconymi sklepami i obliczonymi m2 potrzebnych materiałów.

NADZÓR
Czyli nadzorowanie ekipy remontowej oraz pilnowanie, by wszystkie prace zostały zrealizowane zgodnie z projektem.